My Cart

การส่งคืนสินค้า

การยกเลิก และ คืนสินค้า

ทางเราต้องขออภัย หากท่านทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้วผ่านทางเว็ปไซต์ของเรา ท่านจะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นๆ ได้ ดังนั้นขอความกรุณาโปรดตรวจเช็ครายการสินค้าและความถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินทุกครั้ง

 

การคืนสินค้าสามารถแจ้งคืนได้ภายใน 24 ชั่วโมงโดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้เท่านั้น

1. สินค้าที่ได้รับ มีสภาพชำรุดเสียหาย หรือไม่สมบูรณ์
2. สินค้าที่ได้รับ ผิดจากที่ท่านสั่งซื้อไว้ หรือเป็นสินค้าที่ท่านไม่ได้สั่งซื้อ

ในกรณีคืนสินค้า ผู้ค้าสามารถเสนอคืนเงินเท่ากับมูลค่าของสินค้า หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นซึ่งใกล้เคียง เทียบเท่า หรือเก็บเป็นเครดิตในการสั่งสินค้าในครั้งต่อไป ในกรณีคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าทุกชิ้นมายังแคร์ลิเชียส หากลูกค้าเลือกเก็บเป็นเครดิตลูกค้าสามารถใช้เครดิตนั้นๆ ซื้อสินค้าที่อยู่บนเว็บไซต์เราได้โดยไม่มีข้อจำกัด ตามจำนวนเครดิตที่เท่ากับมูลค่าของสินค้าที่ลูกค้าคืน

เครดิตของลูกค้าจะถูกบันทึกในระบบของ carelicious หรือหากมีการคืนเงินจะดำเนินการโดย carelicious แต่เพียงผู้เดียว

3. กรณีคืนเงินค่าสินค้าให้ ผ่านช่องทางที่ลูกค้าได้ชำระเงินค่าสินค้านั้นเข้ามา

  • กรณีชำระเงินด้วยการโอนเงิน คืนเงินให้ลูกค้า เข้าบัญชีธนาคารที่ชำระเงินค้าสินค้านั้นเข้ามา
  • กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต,บัตรเดบิต คืนเงินให้ลูกค้า เข้าบัญชีบัตรเครดิต ,บัตรเดบิตนั้น

*แจ้งคืนสินค้าได้ที่ Line @carelicious